Barna i Den blå appelsin Kanvas-barnehage både leker og lærer i utetiden.

Slik velger du riktig barnehage!

Som forelder er du naturligvis opptatt av å velge en barnehage som gir barnet ditt trygghet, omsorg og trivsel. Men hvordan avgjør du om barnehagene du vurderer oppfyller dine behov? Hvilke faktorer er viktige å vurdere? Og hvor skal du begynne i jakten på den riktige barnehagen for ditt barn?

Uavhengig av om du ønsker privat eller kommunal barnehageplass er det kommunen som behandler søknaden din. De fleste kommuner har søknadsfrist 1. mars for barnehageplass fra august samme år, men det finnes unntak. Husk å sjekke fristen for å søke barnehageplass i din kommune!

5 trinn for valg av barnehage

Den årlige nasjonale foreldreundersøkelsen viser at foreldre stort sett er fornøyde med barnehagen sin. Likevel er det relativt store forskjeller mellom barnehagene i Norge.

For noen er valgmulighetene begrensede, og mange velger den ene barnehagen som finnes i nærmiljøet. For andre er det flere aktuelle barnehager i nærmiljøet, og kanskje har de også alternativer i nærheten av arbeidsplassen.

Uavhengig av hvilken kategori du tilhører bør du sette deg inn i tilbudene til de barnehagene som er aktuelle for deg og ditt barn.

Her er 5 trinn du bør følge når du skal velge barnehage:

1. Finn aktuelle barnehager

De fleste foreldre velger en barnehage i sitt nærmiljø. Det gir barna muligheten til å bli kjent med andre barn i nabolaget, som de kanskje senere skal gå sammen med på skolen. I tillegg er det praktisk for deg som forelder.

Det er likevel ikke slik at den nærmeste barnehagen nødvendigvis er det beste valget. Derfor er det viktig å sjekke om barnehagen er av god kvalitet, om den møter dine behov og forventninger og om det finnes andre aktuelle alternativer.

Tips: Barnehagefakta.no kan du søke etter barnehager i ditt nærområde. De fleste kommuner har også nettsider med gode oversikter over barnehagene i kommunen.

2. Vurder barnehagens nøkkeltall

Barnehagesektoren i Norge er regulert av Lov om barnehager og “rammeplanen”, og alle barnehager i Norge er pålagt å rapportere inn sine nøkkeltall.

Denne informasjonen er tilgjengelig for deg på nettsiden Barnehagefakta.no, der du blant annet kan finne:

Det er innført nye bemannings- og pedagognormer som stiller krav til hvor mange barn det kan være per ansatt, og hvor stor andel av de ansatte som må ha barnehagelærerutdannelse. Disse normene danner grunnlaget for at barnehagen skal kunne levere et tilbud av god kvalitet, men er ikke nok til å vurdere barnehagen i seg selv.

3. Sjekk barnehagens årsplan og vedtekter

De fleste barnehager har en egen nettside, der du kan finne utfyllende informasjon om barnehagen. Se spesielt på årsplanen, som blant annet beskriver hva barnehagen vektlegger i det pedagogiske arbeidet, hvordan de jobber med de ulike fagområdene i rammeplanen, hvordan de samarbeider med barnas foreldre, og samarbeidet mellom barnehagen og skolen.

I barnehagens vedtekter finner du praktisk informasjon knyttet til for eksempel søknad og oppsigelse av barnehageplass.

Noen barnehager har også en egen Facebook- eller Instagram-side som kan gi deg et utfyllende inntrykk av barnehagen.

4. Snakk med foreldre i den aktuelle barnehagen

Nøkkeltall og informasjon om barnehagens satsningsområder gir deg et godt utgangspunkt. Men dersom du virkelig ønsker å få et innblikk i hvordan barna har det i barnehagen, er det lite som er mer verdifullt enn andre foreldres erfaringer.

Kjenner du noen som har, eller har hatt, barn i den aktuelle barnehagen? Snakk med dem!

Her er noen forslag til spørsmål du kan stille:

5. Avtal besøk hos de mest aktuelle barnehagene

Sist, men ikke minst, bør du gjøre deg dine egne erfaringer med barnehagen. Noen barnehager arrangerer åpen dag. Andre kan du besøke etter avtale. Husk å forberede en liste med ting du ønsker å snakke med barnehagen om. Her er noen forslag:

Lykke til med valg av barnehage!

Vi håper denne korte guiden kan hjelpe deg på vei når du skal velge hvilken barnehage du skal søke barnehageplass i. Å gjøre et godt valg kan kanskje virke utfordrende, men dersom du følger disse trinnene har du utmerkede forutsetninger for å finne en god barnehage for deg og ditt barn.

Sjekk om barnehagestiftelsen Kanvas har en barnehage i ditt nærområde!