Digital konferanse om barns seksuelle helse og forebygging av vold og overgrep 2021 – NB utsettes – ny dato kommer!

Målet med konferansen er å øke din kunnskap om hvordan man oppdager og forebygger overgrep mot barn, og hvordan du kan bli mer kompetent til å lytte til barns vonde fortellinger.

Praktisk informasjon

Dato: Tirsdag 11. mai 2021
Tid: 10.00 – 14.15
Pris: kr 800,- for deltaker 1, deretter kr 400,- per person for de neste deltakerne
PROGRAM

Påmeldingsfrist: 20. april 2021
Se våre avmeldingsregler

Konferansen arrangeres digitalt. Du må være påmeldt for å følge konferansen og vil få tilsendt en lenke til arrangementet i forkant. På denne måten kan du følge hele sendingen fra egen skjerm uavhengig av hvor du bor i landet. Du får anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne via chatfunksjonen under sendingen. Ett opptak av konferansen vil gjøres tilgjengelig for alle påmeldte i en tidsbegrenset periode i etterkant.

Tema for dagen:

 «Avdekking av seksuelle overgrep – hindringer og muligheter»

Siri Søftestad, er sosionom med ph.d. Hun har arbeidet i det tverretatlige samarbeidsmiljøet i Agder med tema seksuelle overgrep mot barn fra begynnelsen av 1990-årene, blant annet som rådgiver, tiltaks- og kompetanseutvikler og forsker. Hun har skrevet flere fagbøker og fagartikler. Hun er en av initiativtaker til nettverket reddesmå.no, som hun nå representerer gjennom undervisningsvirksomhet, forskning og fagbokskriving.

«Mitt liv»

Alexander Skadberg vil ta dere med på en reise i sitt liv; fra han ble adoptert som toåring til Norge fra Colombia, gjennom hans liv i barnehagen og frem til dag. Han vil fortelle om menneskene som har vært med på å forme han til den han er i dag. De som så han og gjorde en forskjell i hans vanskelige oppvekst. Han forteller sin historie på en på en humoristisk måte, men med en alvorlig undertone til ettertanke.

«Kroppen min eier jeg – i barnehagen»

Redd Barna presenterer «Kroppen min eier jeg – i barnehagen». Dette er en serie bestående av animasjonsfilmer, utviklet av Bivrost Film i samarbeid med Redd Barna og NRK Super, samt et helt nytt samtaleverktøy som er utviklet i samarbeid med barnehager over hele landet. Verktøyet er rettet mot de eldste barna i barnehagen og har som mål å gi dem barnevennlig, enkel og tydelig informasjon om hva seksuelle overgrep er, og hvordan de kan få hjelp om de skulle være utsatt.

Silje Vold jobber i Redd Barna, som spesialrådgiver i barns beskyttelse, vold og seksuelle overgrep. Silje jobber med å innhente ny kunnskap om vold og overgrep, påvirke politiske prosesser for å sikre barn i Norge bedre beskyttelse, og utvikle verktøy og informasjonsmateriell til lærere, barnehager og barn og unge selv. Silje Vold har også vært prosjektleder for Redd Barna sine samarbeidsprosjekt med NRK Super – om temadager om seksuelle overgrep i 2017 og temadager om vold mot barn i 2019.

«Avhør av barn»

I sitt foredrag vil han fortelle om sitt arbeid med avhør av barn og om utviklingen i feltet. Han vil også se på noen grunner til at det er så vanskelig å avdekke overgrep, og hva vi som hjelpere kan gjøre med dette.

Erlend Wittrup Djup er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han har bred erfaring fra arbeid med vold, overgrep og traumer, sist fra arbeid i Politiet og Statens barnehus, hvor han jobbet med avhør av barn som man mistenker er utsatt for vold eller overgrep. Han jobber nå som leder for en poliklinikk i helsesektoren.