Pedagogisk dokumentasjon – et viktig pedagogisk verktøy i barnehagen

Rammeplan for barnehager legger vekt på at viten om personalets arbeid og barns medvirkning i barnehagen er viktig som grunnlag for utvikling av barnehagen. Pedagogisk dokumentasjon er en metode for å synliggjøre barns læringsprosesser, og er viktig for refleksjon rundt barnehagens innhold. Ved å ha fokus på pedagogisk dokumentasjon blir barnehagen en lærende organisasjon med fokus på de ansattes refleksjon rundt barn, kunnskap og læring.

Gjennom dette kurset tar vi for oss ulike typer dokumentasjon og ser på forskjellige måter å dokumentere på. Hvorfor dokumentere, hva skal vi dokumentere, hvem dokumenterer vi for og hvordan kan vi bruke dokumentasjonen videre i det pedagogiske arbeidet?

Kurset viser hvordan man kan jobbe med pedagogisk dokumentasjon som en arbeidsmetode og for å få til et systematisk utviklingsarbeid.

Kursholder:

Erik Svenungsen, daglig leder i Karisletta Kanvas-barnehage.

Bestilling og pris:

Kurset kan bestilles som 3-timers kurs eller heldagskurs.

Pris 3 timer: kr 15 000,- for gruppe på inntil 60 personer
Pris heldagskurs (6 timer): kr 30 000,- for gruppe på inntil 60 personer

For grupper over 60 personer avtales pris.
Reise og eventuelt overnatting kommer i tilegg.

For bestilling eller mer informasjon ta kontakt her:

Kontaktskjema kurs

"*" indicates required fields

Skriv ønsket dato(er)
Skriv hvilket/hvilke kurs du er interessert i
Utdyp gjerne hva din henvendelse gjelder