Toddler-konferansen 2021 – digital

Målet med konferansen er å heve kompetansen om toddlere gjennom å belyse tidsaktuelle tema. Vi vektlegger forskningen som gjøres på området og knytter denne opp mot relevante eksempler fra praksisfeltet.

Du vil få høre om:

«Kvalitet i barnehagen – vår viktigste investering?»
De senere årene har det stadig dukket opp diskusjoner om varierende kvaliteten i norske barnehager. I tillegg har det en rekke ganger blitt hevdede at de første leveårene er de viktigste i barnas liv og at ansatte i barnehagen ønsker mer kompetanse om denne gruppen. Dette danner grunnlaget for foredraget som vi gå nærmere inn på følgende temaer:

Ratib Lekhal, førsteamanuensis – Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

«Hvor tidlig bør barn begynne i barnehagen?»
Stadig flere barn starter i barnehagen før de er 2 år gamle, men hvordan påvirker det deres sosiale og kognitive utvikling? Gir tidlig barnehagestart fordeler som barna kan dra nytte av videre inn i skolen? Og hvilken rolle spiller kvaliteten på barnehagetilbudet? I dette foredraget forsøker Erik Eliassen å besvare disse spørsmålene ved å presentere resultater fra to av de største barnehageforskningsprosjektene i Norge: GoBaN og MoBaKinder.

Erik Eliassen, Postdoc, Ph.D, Folkehelseinstituttet

«Lek påvirker kognitiv utvikling!»

Spedbarn utforsker sine fysiske omgivelser gjennom å gripe og strekke seg etter ting. I dette innlegget vil du få tre eksempler på at dette også påvirker kognitiv utvikling:

  1. Barn lærer å tolke og forutsi andres handlinger gjennom å herme
  2. Barn utvikler evnen til å planlegge og tenke langsiktig gjennom motorikk og lek
  3. Barn lærer om grunnleggende matematikk gjennom lek med former og geometri

Alle disse evnene krever en måte å lagre og hente frem informasjon på som oppnås gjennom handling og aktiv utforskning.

Gustaf Gredebäck, Professor i utviklingspsykologi for Uppsala Barn- og BabyLab ved Uppsala Universitet

«Bruk av digitale verktøy med de yngste barna i barnehagen»

I foredraget får du eksempler  på hvordan digitale verktøy kan brukes i det pedagogiske arbeidet for å skape varierte lekmiljøer og for å gi de yngste barna estetiske opplevelser.

Ved hjelp av projektor, iPad og PC åpner det seg nye muligheter for å endre rommet og skape magi i hverdagen.

Hovedfokus er bruk av digitale verktøy for å endre rommet:

Cathrine Fragell Darre, daglig leder i Bjerkealléen Kanvas-barnehage og kursholder for Kanvas kompetanse

PROGRAM

PRAKTISK INFORMASJON:
Dato:     24. mars 2020
Tid:       10.00-14.00
Pris:      kr 600,- per person

 

Toddler-konferansen 2021 arrangeres digitalt. Du må være påmeldt for å følge konferansen og vil få tilsendt en lenke til arrangementet i forkant. På denne måten kan du følge hele sendingen fra egen skjerm uavhengig av hvor du bor i landet. Du får anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne via chatfunksjonen, og det gjøres opptak av konferansen slik at du som deltaker kan se hele eller deler av den etterpå.

Påmeldingsfrist 17. mars 2021
Se våre avmeldingsregler