Kanvas overtar Damsgård barnehage

Damsgård barnehage AS på Laksevåg i Bergen, som til nå har vært eid og driftet av Laksevåg Kvinne- og familielag, ble Kanvas-barnehage fra og med april 2019. Det er den andre barnehagen Kanvas overtar i år, og stiftelsen teller nå 66 barnehager. Ni av disse ligger i Bergen kommune, der Kanvas har vært etablert i over 30 år.

Ideelt formål

– Kanvas har et mål om moderat vekst for å leve ut sitt formål om å bedre barns oppvekstsvilkår. Veksten kommer i hovedsak fra barnehager med ideelle formål som ønsker en større aktør å støtte seg på i driften av barnehagen, forteller Robert Ullmann, daglig leder i stiftelsen Kanvas. – Det er også tilfellet for denne overtagelsen.

Les også: Kanvas overtar Skovheim barnehage

Damsgård barnehage AS har blitt drevet etter ideelle formål, og de har selv tatt kontakt med Kanvas med et ønske om å bli en del av organisasjonen. Med Laksevåg Kvinne- og familielags grunnsyn om ideell drift var stiftelsen Kanvas det eneste valget når det gjaldt overtagelse av barnehagen. – Vi gleder oss til å bli en Kanvas-barnehage, sier daglig leder i Damsgård barnehage AS, Sabine Scheidt.

Blir en del av Kanvas-familien

– Vi er veldig glade for å ha inngått en avtale med Laksevåg Kvinne- og familielag om overtagelse av Damsgård barnehage, sier Ullmann. – Vi deler et ideelt verdigrunnlag, og vi kjenner daglig leder i Damsgård barnehage, Sabine Scheidt, som en engasjert leder med ambisjoner for både egen barnehage og sektoren generelt. Vi ser frem til at Damsgård barnehage blir en del av Kanvas-familien.

Avtalen innebærer kjøp av barnehagen og virksomhetsoverdragelse av driften, der barn og ansatte overføres til Kanvas. Kanvas får et nytt skudd på stammen, og de ansatte i Damsgård barnehage AS blir en del av et større nettverk der kunnskapsdeling på tvers av barnehagene er satt i system.

Om Damsgård barnehage:

Damsgård barnehage AS er tilsvarende en fem-avdelings barnehage med 21 ansatte. Laksevåg Kvinne- og familielag har bygget og drevet Damsgård barnehage AS siden 2008.

Barnehagen har sovehus, spisesal, amfi med storskjerm, våtrom for bading og lek, egen tilrettelagt sone for de aller minste, flere lekerom, diskotek/musikkrom, formingsrom og dramarom med slott.

Barnehagen har et stort uteområde med klatrestativ, lekehus, amfi, husker, rutsjebaner og sandkasser. Deler av uteområdet er naturtomt med blant annet en foss. Barnehagen ligger i nærheten av skog, fjell, badeplass og fotballbane.