Kirkens Bymisjon overlater driften av Skovheim barnehage til stiftelsen Kanvas

Skovheim barnehage blir en del av Kanvas

– Vi er glade for å ha landet en avtale med Kirkens Bymisjon om overtagelse av driften av Skovheim barnehage på Nordstrand i Oslo, forteller daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann. – Vi ser frem til at Skovheim barnehage blir en del av Kanvas-familien. Avtalen trer i kraft 1. august 2019.

Kirkens Bymisjon har drevet Skovheim barnehage siden 1982. Barnehagen var opprinnelig et tilbud til sårbare barn i en vanskelig familiesituasjon. I dag er barnehagen en ordinær bydelsbarnehage, og ordinær barnehagedrift ligger ikke innenfor Kirkens Bymisjons kjerneoppgaver. Med trange økonomiske rammer stod barnehagen dermed i fare for å bli nedlagt med mindre de fant en egnet aktør til å ta over driften. Det var viktig for eierne at driften skulle overføres til en stiftelse med ideelle formål.

Les også: Stiftelsen Statoil valgte Kanvas

Ideelle barnehager med felles verdigrunnlag

Kanvas har et mål om moderat vekst, for å leve ut sitt formål om å bedre barns oppvekstsvilkår. – Jo flere barn vi når, jo bedre, sier Ullmann. – Men ikke for enhver pris, legger han til. – Ofte blir barnehager solgt til høystbydende. Da kan prisen for barnehagen bli så høy at kjøper må senke kvaliteten på barnehagetilbudet for å få det til å gå rundt økonomisk – og det er vi ikke interessert i. For Kanvas er det viktig å oppfylle kravene til bemanningsnormen, i tillegg til vårt mål om at halvparten av de ansatte skal ha barnehagelærerutdannelse. Vi er heller ikke villige til å vike fra prinsippet om at vi skal ha en tilstedeværende leder i hver Kanvas-barnehage, og sette inn vikar ved behov.

Derfor baserer vi oss på at vår vekst kommer fra barnehager med ideelle formål som ønsker en større aktør å støtte seg på i driften av barnehagen. En av fordelene med det, som i dette tilfellet med Skovheim barnehage, er at vi også møter hverandre med et felles verdigrunnlag. Både Kirkens Bymisjon, de ansatte og foreldrene i barnehagen, og ikke minst Kanvas, opplever dette som en vinn-vinn-situasjon! Kanvas får et nytt skudd på stammen, og de ansatte i Skovheim barnehagen blir en del av et større nettverk der kunnskapsdeling på tvers av barnehagene er satt i system.

Les også: Bli en Kanvas-barnehage!