Velg barnehage etter kvalitet, ikke bare beliggenhet

En god barnehage varer livet ut, og kan gjøre en forskjell i et barns liv. Det er fort gjort å velge den nærmeste barnehagen, men vi anbefaler deg å gjøre litt research før du velger.

Les mer her om valg av barnehage
Toppbilde_2015_SM_ute_220_Kanvas-barnehage

Slik søker du plass i en Kanvas-barnehage

Vedtekter for Kanvas-barnehagene

I vedtektene finner du viktig informasjon om opptakskriterier, foreldrebetaling, oppsigelse av plass mm.

Les vedtektene her
Toppbilde_2015_BT_inne_047_Kanvas-barnehage

Sett av god tid til tilvenning

Tilvenning handler om å få barnet til å knytte seg til én eller flere nye omsorgspersoner. Det kan ta tid før barnet opplever en trygg tilknytning til en ny voksen, og tilvenningsperioden må tilpasses det enkelte barn.

Les mer om tilvenning her
Toppbilde_2015_BT_inne_134_Kanvas-barnehage

Startsamtalen - til barns beste

I startsamtalen søker vi først og fremst å bli godt kjent med barn og foresatte. Ved å kjenne til barnas livssituasjon og oppvekstforhold kan vi følge opp barnet på best mulig måte.

Les mer om startsamtalen i Kanvas
Toppbilde_2015_SM_ute_217_Kanvas-barnehage

De aller yngste i barnehagen

I Kanvas har vi et særskilt fokus på toddlerne, de yngste i barnehagen, og har de siste årene brukt mye ressurser på å utdanne og veilede våre ansatte for å ivareta denne brukergruppens behov.

Les mer om de aller yngste i barnehagen her
Toppbilde_2015_SM_ute_235_Kanvas-barnehage

Les om dagsrytmen i barnehagen