Til deg som forelder/foresatt

“Snakk med barn” er et verktøy som er utviklet for å gjøre barn trygg på og kjent med egen kropp og følelser. Verktøyet vil også kunne bidra til at barn lærer å sette grenser for seg selv. Snakk med barn er et metodisk verktøy og er tilpasset barnas alder og modning. Vi starter med å gi barna begreper om kroppen og følelser. De eldste barna får kunnskap om hvordan barn blir til, samt om forskjellen på gode, vonde, lovlige og ulovlige berøringer og hemmeligheter. Snakk med barn er et verktøy som skal gjøre det naturlig for barn å snakke om egen kropp og egne grenser.  

For mange kan det å snakke med barn om kropp og følelser kjennes ubehagelig, og det kan være naturlig å undres over hvorfor barn trenger å lære dette. 

Barn som er trygg på egen kropp, vil være bedre rustet til å sette grenser for seg selv og respektere andres grenser. Ved å gjøre hele kroppen til noe naturlig å snakke om, så kan det bidra til at det er lettere å fortelle om de utsettes for noe som er unaturlig og ubehagelig. Med verktøyet “Snakk med barn” ønsker vi å gjøre barna best mulig rustet til å ta gode valg om egen kropp og seksualitet også i fremtiden. 

Tilbake til oversikt