Bli en del av stiftelsen Kanvas

Kanvas opplever at stadig flere barnehager tar kontakt med et ønske om å bli en del av stiftelsen. Som Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål er Kanvas et naturlig valg for barnehager som ikke lenger ønsker å drive videre alene, men som ønsker å sikre videre drift på ideelt grunnlag.

Samtidig har Kanvas et ønske om moderat vekst, for å enda bedre kunne leve ut sitt formål om å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag.

Flere ønsker å bli en del av Kanvas

God erfaring fra virksomhetsoverdragelser

Kanvas har god erfaring fra virksomhetsoverdragelse av både private og kommunale barnehager. Siden 2015 har Kanvas overtatt barnehager fra bl.a. Oslo kommune, Stiftelsen Statoils barnehager, Norsk Hydro, Kirkens bymisjon og foreldreeide stiftelser og andelslag.

Les mer om Kanvas' virksomhetsoverdragelser

Lillomarka barnehage ble en del av stiftelsen Kanvas

Lillomarka barnehage ønsket å bli en del av et større fellesskap, og fant raskt ut at stiftelsen Kanvas var det naturlige valget.

Les mer om hvordan Lillomarka barnehage ble en Kanvas-barnehage
Barn i lek

Få tid til det pedagogiske arbeidet

Kanvas’ administrasjon avlaster barnehagene med det administrative arbeidet, slik at barnehageledelsen i større grad kan fokusere på det pedagogiske arbeidet.

Les mer om Kanvas' støttefunksjoner
Les mer om Kanvas' pedagogiske plattform
Barn som spiser frukt

Stiftelsen Statoil valgte Kanvas

Stiftelsen Statoils 3 barnehager i Stavanger, Sandnes og Bergen ble innlemmet i Kanvas-familien i 2015. Ønsket om å  drive videre som en stiftelse med ideelle formål var viktig ved valg av ny eier.

Les mer her
Smilende gutt

Fra kommunal barnehage til Kanvas-barnehage

Midtstuen

"Vi fikk flere barnehagelærere"

Rønningen

"Barnehagen fikk en real oppgradering"

Lindebergstua

"Lederstillingen ble økt til 100%"

Les mer her