Toddler-konferansen 2019

Les mer

Konferanse om barns seksualitet og forebygging overgrep

Les mer

Kleppe tok første doktorgrad i Goban-prosjektet

Les mer

​Forsker i delt stilling styrker samarbeidet mellom praksisfeltet og akademia

Les mer

Kuben – et eget realfagsuterom for undring og utforsking

Kuben - et eget realfagsuterom for barn

Les mer

Et LØFT i tankegangen – en innføring i løsningsfokusert tilnærming

Les mer

Grønne og røde tanker kan hjelpe alle

Les mer

Barnehagestiftelsen Kanvas lanserer ny nettside

Nye nettsider med kortfattet og lett tilgjengelig informasjon for alle målgrupper.

Les mer

Forskningsprosjekt om økt pedagogtetthet

Kanvas i forskningsprosjekt med Bergen kommune og UniRokkansenteret.

Les mer

Kanvas i regjeringens ekspertgruppe

Ekspertgruppen skal gi anbefalinger til barnehagelærerrollens utøvelse.

Les mer

Innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager

Med mål om å styrke utdanningens relevans og studentenes læringsutbytte.

Les mer

Politikere på barnehagebesøk for å lytte og lære

Politikere på besøk i Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage

Les mer